Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Intercept zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 58096973.