Blog

Cloud Adoption Framework: voor een succesvolle migratie naar de Cloud

Om in Azure te werken heeft Microsoft het Cloud Adoption Framework opgesteld. Dit framework biedt richtlijnen voor een succesvolle migratie naar de Cloud.

Gepubliceerd: 23 januari 2020

Om in Azure te werken heeft Microsoft het Cloud Adoption Framework opgesteld. Dit framework biedt richtlijnen voor een succesvolle migratie naar de Cloud. Er bestaat niet zoiets als één traject wat op iedere organisatie toepasbaar is, maar de belangrijkste implementatiefasen zijn voor alle organisaties hetzelfde. We zullen deze fasen hieronder nader toelichten.

1. Definieer de strategie

Allereerst dien je duidelijk voor ogen te krijgen waarom je wilt migreren naar de Cloud. Wat zijn de belangrijkste motivaties? Is er een kritiek business event dat je dwingt over te stappen, zoals een datacenter exit of veranderingen in compliance eisen? Of wil je kosten besparen of sneller mee kunnen bewegen op marktbehoeften? Of wil je nieuwe technische mogelijkheden verkennen? Door je motivatie goed te definiëren, kun je de meest effectieve strategie ontwikkelen.

Naast de beweegredenen wil je ook de bedrijfsdoelstellingen helder voor ogen hebben. Op basis van deze doelstellingen kun je verantwoorden welke resultaten de hoogste prioriteit hebben. Hierop volgend maak je een financieel model om de zakelijke impact van de cloudmigratie vast te leggen.

2. Stel een plan op

Voor het opstellen van een plan maak je gebruik van de 5 R’en van Cloud Rationalization die Gartner heeft gedefinieerd: Rehost, Refactor, Rearchitect, Rebuild en Replace. Hoe? Je legt al je workloads, toepassingen, gegevensbronnen en VM’s vast en bepaalt per asset hoe je deze het beste kunt hosten in de Cloud.

Het migratieplan stel je op door prioriteiten toe te kennen aan deze workloads op basis van de impact op het bedrijf en de technische complexiteit. Hieruit volgt dus een volgorde in workloads die je individueel op de beste manier overheveld naar de Cloud.

 

3. Bereid de organisatie voor

De derde stap is het voorbereiden van je organisatie op de digitale transformatie. Het is aan te raden om een Cloud Strategie Team samen te stellen met teamleaders van onder meer IT, finance en ontwikkelteams. Samen kun je medewerkers goed voorbereiden op de toekomstige veranderingen en nieuwe technologieën.

Het Cloud Strategie Team heeft de kennis en kunde in huis om keuzes te maken rondom hosting, role-based access, cost management, governance, compliance en beveiliging van de omgeving.

 

In deze fase maak je ook landingzones om de workloads te hosten die je in de Cloud wilt bouwen of naar de Cloud wilt migreren. Deze landingzones maak je op basis van bovengenoemde keuzes.

 

4. Stap over naar de Cloud

Tot slot migreer je daadwerkelijk je digitale assets naar de Cloud. In de kern bestaat zo’n migratie uit vier eenvoudige fases: beoordelen, migreren, optimaliseren en beveiligen & beheren.

Beoordelen: Je evalueert een bestaande asset en stelt een plan op voor de migratie hiervan.

Migreren: Je repliceert de functionaliteiten van zo’n asset in de Cloud.

Optimaliseren: Je brengt de kosten, prestaties en toegang van de asset in balans.

Beveiligen & beheren: Je zorgt ervoor dat de asset klaar is voor doorlopende activiteiten.

Deze vier fases doorloop je per asset die je in stap 2 hebt gedefinieerd.

Wil je meer weten over het Cloud Adoption Framework van Microsoft? Neem gerust contact met ons op. We vertellen je graag meer over bovenstaande fasen en hoe wij een succesvolle migratie voor jouw organisatie kunnen realiseren.