Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Intercept zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 58096973.

Onze standaard Verwerkersovereenkomst, dan wel Sub-verwerkersovereenkomst, conform de AVG, artikel 28, lid 3 vindt u hier.