Intercept Managed Security Services

It’s time to Intercept

Intercept Managed Security Services

Inzicht in de beveiliging en compliance van je IT-omgeving

Je beschikt als organisatie over waardevolle data, deze data wordt tevens steeds belangrijker. Daarnaast bevat deze data veelal persoonsgegevens. Hoe bescherm je de belangrijkste onderdelen van jouw organisatie?

Intercept Managed Security Services (IMSS) stelt je in staat om controle op de security en compliance van jouw IT-omgeving te waarborgen. Gebaseerd op Azure Security Center en Operation Management Suite + Security wordt zowel het gedrag binnen als buiten de IT-omgeving of applicatie gemonitord. Kwaadwillige activiteiten, kwetsbaarheden en afwijkend gedrag worden proactief ontdekt en afhankelijk van je wensen worden preventieve geautomatiseerde acties ondernomen. Om je zoveel mogelijk inzicht te geven, ontvang je een dashboard waarmee constant de laatste security status van de verschillende security componenten wordt weergegeven. Of je nu onderneemt als ISV, in de gezondheidszorg of financiën werkzaam bent, je bedrijf is beter beschermd tegen de risico's van vandaag.

Maandelijkse rapportages over beveiliging en compliance

Naast dat je 24/7 realtime inzage krijgt in de security status van jouw IT-omgeving, ontvang je een maandelijkse rapportage. In deze rapportage worden onder meer de beveiligingsincidenten, malwaregebruik en aanvals- en phisingprogingen vermeld.

De IT-afdeling en het verantwoordelijke management krijgt de noodzakelijke informatie en het benodigde inzicht in mogelijke security knelpunten en de gevolgen daarvan.

In één lijn met je beleid en regelgeving

Wij zorgen daarnaast voor de maatregelen conform compliance wetgevingen, je eigen ISO 27001, NEN 7510, AVG (GDPR) of andere normeringen. Deze normeringen kunnen zo nodig technisch worden gemonitord, zodat je compliant kan zijn met de normering

Samen met onze security professionals wordt gekeken naar de best practices vanuit de markt die gelden voor jouw organisatie.

IMSS+

IMSS+ biedt additionele features. Middels een compliance framework voor je serveromgeving wordt inzichtelijk of het vooraf opgestelde beleid wordt gehanteerd. Het biedt je de mogelijkheid geautomatiseerd in te grijpen bij diverse afwijkingen.

Na een analyse van het gehanteerde beveiligingsbeleid krijg je een advies en komen wij samen tot een inrichting van het compliancy framework.

Door proactief te monitoren en het op de juiste manier benutten van de verkregen informatie laat je aan je klanten, auditors, toezichthouders, eigen organisatie en andere stakeholders zien dat je zover mogelijk voldoet aan jouw zorgplicht.