Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Intercept bestaan uit de ICT~Office voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840, en de volgende aanvullende module:

ICT Office Module 9: Advisering, consultancy en projectmanagement